Er is in Vlaanderen een ruim en divers aanbod aan voorzieningen voor thuiszorg. Dankzij thuiszorg kunt u: zo lang mogelijk thuis blijven wonen en daar verzorgd worden (sneller) naar huis terugkeren, bijvoorbeeld na een opname in het ziekenhuis, om thuis verder hulp te krijgen.

Thuishulp Psychiatrie

Published Nov 13, 23
2 min read
Er is in Vlaanderen een ruim en divers aanbod aan voorzieningen voor thuiszorg. Dankzij thuiszorg kunt u: zo lang mogelijk thuis blijven wonen en daar verzorgd worden (sneller) naar huis terugkeren, bijvoorbeeld na een opname in het ziekenhuis, om thuis verder hulp te krijgen.Mevrouw Barth, gaat u verder met uw betoog. Mevrouw (Pvd, A): Voorzitter. thuishulp bedum. Dat de grens verlegd wordt van één jaar naar drie jaar, vinden ook wij winst - wat doet een thuishulp. We zien dat de staatssecretaris over deze aanpassing overeenstemming heeft bereikt met het veld. Hier in de Eerste Kamer horen wij echter ook ten principale en inhoudelijk naar een wet te kijken

Ik zei dat zojuist al (hoe vraag ik thuishulp aan). Het Zorginstituut Nederland gaat onderzoek doen naar de mogelijkheid om op inhoudelijke gronden vast te leggen hoe de toegang tot de Wlz voor ggz-patiënten geregeld zou kunnen worden, omdat ook de staatssecretaris de grens van drie jaar eigenlijk arbitrair vindt - takenpakket thuisbegeleiding. Wij zijn ervan overtuigd dat die medisch-inhoudelijke criteria niet te vinden zijnDaarom vragen we de staatssecretaris vandaag of dit het nu is (thuishulp particulier). Of ziet hij nog ruimte om de komende jaren alsnog stappen te zetten richting een volledige overheveling van de ggz naar de Zorgverzekeringswet, bijvoorbeeld als het onderzoek van het Zorginstituut Nederland inderdaad niks werkbaars oplevert? Een laatste punt van zorg bij onze fractie gaat over een thema dat annex is aan de Wet langdurige zorg, namelijk het moderniseren van het wettelijk kader van dwang en drang in de langdurige zorg

Er is wat ons betreft alle reden om het ontwikkelen van passende wetgeving rond dwang en drang met meer urgentie op te pakken (thuisbegeleiding allevo). Het wetsvoorstel Zorg en dwang ligt hier in de Kamer. intensieve thuisbegeleiding. De senaat heeft gevraagd om een relatie en afstemming met de Wet verplichte ggz (aafje thuishulp rotterdam). Dat is een belangrijke en zeer terechte vraag

Thuisbegeleiding Psychiatrische PatientenWij vragen de staatssecretaris of zijn ministerie hier wel voldoende prioriteit aan geeft. Het is niet goed als er voor dwang in verschillende sectoren verschillende, van elkaar afwijkende wettelijke regels gelden. thuishulp vacatures enschede. De : Ik las hier een punt. Mevrouw Slagter heeft een interruptie (sollicitatiebrief thuishulp). Mevrouw (SP): Ik heb nog even een opmerking richting mevrouw Barth over het onderzoek in Trouw

Ik ben benieuwd hoe mevrouw Barth daarnaar kijkt. Dat is zo meteen dus de concrete vraag. zuyderland thuishulp. Mevrouw (Pvd, A): Die noteer ik dan alvast. Mevrouw (SP): Precies - ouderen thuishulp de lier. Wat blijkt, is dat juist beginnend dementerenden in de thuissituatie vaak te maken hebben met dwangmaatregelen. De trend wordt dat dementerenden vaker en langer thuis worden gehouden, maar dan wel met de deur op slot of vastgebonden op een stoel

Er is in Vlaanderen een ruim en divers aanbod aan voorzieningen voor thuiszorg. Dankzij thuiszorg kunt u: zo lang mogelijk thuis blijven wonen en daar verzorgd worden (sneller) naar huis terugkeren, bijvoorbeeld na een opname in het ziekenhuis, om thuis verder hulp te krijgen.

Navigation

Home

Latest Posts

D&s Takeldienst

Published Nov 25, 23
7 min read

Thuisbegeleiding Leger Des Heils

Published Nov 24, 23
7 min read

Takeldienst Ld Depannage

Published Nov 22, 23
7 min read